Insändare

Debattartiklar
Längden på debattartiklar bör i regel inte överskrida 4 000 tecken inkluderande mellanslag eller 66 maskinskrivna rader med 60 nedslag per rad.


Insändare

Den maximala längden på insändare är 2 700 tecken inkluderande mellanslag eller 45 rader. KSF Media välkomnar särskilt kortare insändare med maximalt 1 500 tecken.Redaktionen förbehåller sig rätten att förkorta och bearbeta insändarna som inte returneras. Bidrag av cirkulärkaraktär eller texter som redan ingått på annat håll publiceras i regel inte. Alla bidrag bör vara försedda med avsändarens namn, adress och telefonnummer, detta gäller även bidrag som sänds per e-post eller via formuläret här nedan. Signatur tillåts endast i undantagsfall. Insändare tas inte emot per telefon.
 
Förnamn *

 
Efternamn *

 
Gatuadress *

 
Postnummer *

 
Postort *

 
Telefonnummer *

 
I vilken tidning skall insändaren ingå? *


 
Text *